Harmonogram zajęć tenisowych w okresie wakacji !!!

Harmonogram  zajęć tenisowych w okresie wakacji:

Młodzik: wtorek 16.30-18.00, piątek 16.30-18.00

Skrzat i Zielona: poniedziałek 18.30-20.00, czwartek 18.30-20.00

Pomarańczowa i Czerwona: środa 18.00-19.00, piątek 18.00-19.00

Niebieskie: zgodnie z harmonogramem śródrocznym

 

piątek, 27 czerwiec 2014

Witamy na stronie Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego Gemik

[zaloguj]